UPCOMING SOLO - 'No. va. luno. sis', Bruges (BE)

“ Let’s face the music right away and take the huge jump into the universe, because that’s exactly what Sylvie De Meerleer depicts when inspired by the starry skies.

As endless grit is driving her, she creates worlds in which we are but a dot.”

Speech excerpt from Daan Rau - “KOMPAS” (2023) - Translation CC

---

" Laten we maar meteen de grote sprong wagen en reiken naar het universum, want dat is wat Sylvie De Meerleer doet wanneer zij geïnspireerd door de sterrenhemels haar tekeningen maakt.

Met eindeloos geduld creëert ze werelden waarin wij slechts een puntje zijn."

Fragment speech Daan Rau - 'KOMPAS' (2023)